Bestuur in Nederland

Het bestuur van Sjaki-Tari-Us bestaat uit 7 personen. Dit mede gezien de enorme hoeveelheid werk van o.a. fondswerving, financieel management, aansturing projecten op Bali, het selecteren van vrijwilligers tot het onderhouden van de website. Wij hebben er voor gekozen voor transparantie van de structuur van Stichting Sjaki-Tari-Us. Dat wil zeggen het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris/vice voorzitter, penningmeester, 2 onderwijsinhoudelijke, 2 fondsenwervers.
Bestuurslid Casey van Harte heeft ervoor gekozen om te gaan wonen en leven op Bali hierdoor is directe aansturing van projecten en fondsenwerving op Bali aanwezig.
Het bestuur komt 2 maal per jaar bij elkaar. De leden van het bestuur dragen allen bij door Stichting Sjaki-Tari-Us stelselmatig te promoten en hun netwerken waar mogelijk te benutten t.a.v. inhoudelijke ondersteuning en/of fondswerving. De bestuursleden onderhouden via mail en telefoon wekelijks contact met elkaar.
Daarnaast werkt Sjaki-Tari-Us met talloze ambassadeurs die vrijwillig Sjaki op elke manier zullen uitdragen en ondersteunen. We vinden deze ambassadeurs in Nederland, Amerika, Bali.

Voorzitter: Peter van der Sande (contact +31 6 18301485)
Secretaris / vice voorzitter: Martin Savans
Penningmeester: Hans van Beek
PR, Digitale Marketing World: Jos Struik
PR, Digitale Marketing Bali, Fondsenwerving: Casey van Harte (contact +31 6 53832207)
Onderwijskundig inhoudelijk: Truus Hermkens
Onderwijskundig Inhoudelijk: Job Kaihitu

Peter van der Sande
Gooland 9
2631 CP Nootdorp
Email : info@sjakitarius.com
Phone : +31 6 18301485